Disclaimer

De site www.sanidirect.nl wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid beheerd. Het is toch nog mogelijk dat informatie op de site verouderd of niet juist is. Afbeeldingen en kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Aan de juistheid van deze informatie kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Een bezoek aan deze website en/of het downloaden van informatie van deze website, doet geen enkele rechtsverhouding met Sanidirect ontstaan. Het gebruik van deze website blijft geheel voor eigen risico van de bezoeker van deze website. Kopieren, downloaden of gebruiken van intellectuele eigendommen en logo's van Sanidirect voor bedrijfsdoeleinden zijn uitdrukkelijk verboden zonder dat men vooraf schriftelijke toestemming van Sanidirect heeft verkregen. Het auteursrecht/copyright op deze website ligt bij Sanidirect of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Sanidirect.

Deze website kan links bevatten die niet van Sanidirect zijn. Sanidirect is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden website.