ACTIEVOORWAARDEN

‘Review actie’: win je aankoopbedrag terug

 1. Gedurende 1 januari 2020 t/m 31 december 2022 organiseert Sanidirect een ‘review actie’, gevestigd aan de Gragtmansstraat 5, 5145 RA Waalwijk.
 2. De review actie loopt als volgt. Een koper die, tijdens de bovenstaande periode, via de webshop www.sanidirect.nl, een koopovereenkomst sluit met Sanidirect, maakt kans om het aankoopbedrag terug te winnen.
 3. Schrijf een review over het product en/of aankoop op sanidirect.nl, Google en/of Trustpilot.
 4. Iedere 2 maanden maken wij een winnaar bekend. De winnaar wordt persoonlijk benaderd via e-mail.
 5. De winnaar van deze actie ontvangt het aankoopbedrag van zijn/haar hele order teruggestort op zijn/haar bankrekening.
 6. De winnende review zal willekeurig worden gekozen uit alle reviews van deelnemers die aan bovenstaande voorwaarden hebben voldaan.
 7. en deelnemer mag voor meerdere producten een review achterlaten. Meer reviews plaatsen vergroot de winkans.
 8. Sanidirect heeft het recht de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel deze actie te staken indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Sanidirect daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.

Slotbepalingen

 1. Wanneer u bezwaren tegen deze review actie heeft, kunt u deze kenbaar maken door een brief te sturen aan Sanidirect o.v.v. review actie Sanidirect, postbus 10012, 5140 DA Waalwijk. U krijgt binnen drie weken bericht.
 2. Bij deelname aan de Actie door een minderjarige tot 18 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
 3. Kopers gaan tijdens de actieperiode akkoord met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn terug te vinden op sanidirect.nl
 4. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Sanidirect.
 5. Sanidirect behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zonder dat Sanidirect daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De voorwaarden worden tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd.
 6. Onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt wordt, worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgeslagen in een gegevensbestand. Sanidirect behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig.