Actievoorwaarden Tegel voordeel: 20% korting op tegels

Actievoorwaarden Tegelvoordeel: 20% korting op tegels

Maandag 15 januari 2024 t/m zondag 28 januari 2024

  • Gedurende maandag 15 januari t/m zondag 28 januari 2024 organiseert Sanidirect B.V. (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89655354 en gevestigd aan de Gragtmansstraat 3, 5145 RA Waalwijk) en mede handelende onder de naam Sanidirect de actie ‘Tegelvoordeel: 20% korting op tegels’.

  • De actie loopt als volgt. Kopers die tussen 15 januari t/m 28 januari 2024 in één van de deelnemende Sanidirect filialen in Nederland een koopovereenkomst sluiten met Sanidirect voor een complete badkamer met een minimaal orderbedrag van €3500 ontvangen 20% korting op tegels.

  • De actie geldt bij aanschaf van een complete badkamer (inclusief douche en/of bad, badmeubel, tegels) met een totale minimumprijs van €3.500,- inclusief BTW. De actie geldt niet voor de pakketdeals "Badkamer Latia", "Badkamer Sabina" en "Badkamer Marengo". Tevens geldt de actie niet in combinatie met andere acties.

  • Actietegels zijn uitgesloten van deze actie.Slotbepalingen

  • Wanneer je bezwaren tegen bovenstaande actie hebt, is het mogelijk om een brief te sturen aan Sanidirect o.v.v. ‘Tegelvoordeel: 20% korting op tegels’ naar Gragtmansstraat 3 5145 RH Waalwijk. Je krijgt binnen drie weken bericht.

  • Bij deelname aan de Actie door een minderjarige tot 18 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.

  • Kopers gaan tijdens de actieperiode akkoord met bovenstaande actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn in de winkel aanwezig ter inzage.

  • Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Sanidirect.

  • Sanidirect behoudt zich het recht voor om deze actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zonder dat Sanidirect daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De voorwaarden worden tijdens de looptijd van de actie niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd.

  • Onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.Privacy

Alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt worden, worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgeslagen in een gegevensbestand. Sanidirect behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig.