Actievoorwaarden Tegel voordeel: 15% korting op tegels

  1. Van maandag 20 februari 2023 t/m 5 maart 2023 voert Sanidirect, gevestigd aan de Gragtmansstraat 5, 5145 RA Waalwijk, de actie: Tegel Voordeel: 15% korting op tegels.
  2. De actie loopt als volgt. Kopers die tussen 20 februari t/m 5 maart 2023 in één van de deelnemende Sanidirect filialen in Nederland een koopovereenkomst sluiten met Sanidirect voor een complete badkamer met een minimaal orderbedrag van €3000 ontvangen 15% korting op tegels.
  3. Actie tegels zijn uitgesloten van deze actie.
  4. De pakketdeals (Sabine, Marengo en Latia) zijn uitgesloten van de actie.

Slotbepalingen

  1. Wanneer er bezwaren zijn tegen bovengenoemde actie, kan deze kenbaar gemaakt worden door een brief te sturen t.a.v. Sanidirect Nederland met onderwerp: Tegel voordeel: 15% korting op tegels actie. Binnen 3 werkweken ontvang je een bericht van ons. 
  2. Bij deelname aan de actie door een minderjarige (tot 18 jaar) is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
  3. Kopers gaan tijdens de actieperiode akkoord met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn op de locatie aanwezig voor inzage.
  4. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Sanidirect.
  5. Sanidirect behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zonder dat Sanidirect daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De voorwaarden worden tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd.
  6. Onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt wordt, worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgeslagen in een gegevensbestand. Sanidirect behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig.