“Iederéén heeft toch zeker meer dan één paar schoenen in zijn kast staan?”

HARTVERWARMENDE SAMENWERKING TUSSEN SANIDIRECT EN DE BIBIAN MENTEL FOUNDATION VOOR MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Bibian Mentel zei ooit: “Ik kan alles, ik neem alleen wel een tas vol benen mee.” Geïnspireerd door deze krachtige mentaliteit - het denken in mogelijkheden - heeft Sanidirect afgelopen jaar de handen ineengeslagen met de Bibian Mentel Foundation. Een zinvol partnerschap dat niet alleen is ontstaan vanwege een persoonlijke verbondenheid met de missie van de stichting, maar ook vanuit een gedeelde visie op een actieve levensstijl en inclusiviteit.

Wim van Dijk, directeur van Sanidirect, vertelt: “Bij Sanidirect geloven we dat onze verantwoordelijkheid verder reikt dan ‘de deuren van onze showrooms’. We willen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij met zinvolle partnerschappen. Afgelopen jaar hebben we zo’n bijzonder partnerschap gesloten met de Bibian Mentel Foundation, het levenswerk van Paralympisch kampioene Bibian Mentel.” Deze stichting zet zich in voor gelijke kansen voor kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke uitdaging. Edwin Spee, directeur van de foundation: “Wij dragen Bibians droom verder, zodat deze kinderen, net als hun valide vriendjes, alle kansen krijgen in het leven”.

Met diverse programma’s en evenementen, zoals de Mentelity Games - een onvergetelijk avontuur in de Zwitserse bergen - tackelt de foundation zowel fysieke als mentale barrières en openbaart het een wereld van mogelijkheden aan kinderen. “We kiezen bewust voor het woord ‘uitdaging’ - een perspectief dat fundamenteel is voor onze missie: het inspireren van jongeren om hun ‘vermeende’ grenzen te verleggen, hun potentieel te ontdekken en zelfvertrouwen op te bouwen”, aldus Edwin.

“We kiezen bewust voor het woord ‘uitdaging’ - een perspectief dat fundamenteel is voor onze missie.”

Wim mocht de invloed van de Mentelity Games van dichtbij ervaren. “Dat was zo bijzonder, dat we direct besloten deze stichting zakelijk te gaan ondersteunen.” Naast persoonlijke betrokkenheid is de synergie tussen de waarden van beide partijen onmiskenbaar. Wim: “Het kijken naar mogelijkheden en dat wat er wél kan, is ook diep verankerd in onze eigen kernwaarden. We zien het als een belangrijke taak om bij te dragen aan een actieve leefstijl, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in sportbetrokkenheid zoals met onze wielrensponsoring. De samenwerking met de Bibian Mentel Foundation, met haar focus op fysieke en mentale impact, verrijkt onze visie met een diepgaande sociale bijdrage.”

Concrete impact

De kracht van de samenwerking met de foundation schuilt volgens Wim in de onmiddellijke, tastbare impact: “Je ziet meteen wat jouw bijdrage teweegbrengt, in plaats van dat het in een algemene pot verdwijnt”. Edwin belicht de efficiënte inzet van middelen dankzij de relatieve kleinschaligheid van de stichting: “De steun van Sanidirect vertaalt zich bijvoorbeeld direct in de realisatie van evenementen zoals de Mentelity Games, waardoor de waarde van elke gedoneerde euro direct zichtbaar is.” Tijdens zulke evenementen creëert de foundation een unieke ervaring voor deelnemers, die hun mogelijkheden herontdekken en met een levensveranderende mindset naar huis gaan. Tal van bijzondere verhalen illustreren deze impact. Edwin: “Zo was er een meisje dat zichzelf, ‘beperkt’ door haar rolstoel, als gehandicapt zag. Na haar deelname ervoer ze een complete ommekeer: ze leeft nu zelfstandig, geeft trainingen in rolstoelvaardigheid en inspireert anderen tot het ontdekken van mogelijkheden.”

“De waarde van elke gedoneerde euro is direct zichtbaar.”

Ook het project ‘Re-abled’ staat centraal in de missie van de stichting, waarbij het doel is kinderen te voorzien van de nodige protheses of hulpmiddelen voor een rijker leven. Edwin vertelt: “In Nederland is de vergoeding voor protheses zeer beperkt, met slechts één prothese per drie jaar - vaak van matige kwaliteit. Dit verhindert kinderen in hun activiteiten.” Wim maakt een alledaagse vergelijking: “Zoals wij verschillende schoenen dragen voor uiteenlopende activiteiten, zo moet ieder kind toch beschikken over de juiste hulpmiddelen voor elke situatie?”. Edwin voegt toe: “Met ‘Re-abled’ vullen we deze leemte. Door samen te werken met gespecialiseerde instrumentmakers en dankzij onze financieringen, voorzien we kinderen van protheses voor rennen, zwemmen en andere favoriete sporten. Zo kunnen ze een leven leiden dat even actief is als dat van hun vrienden. We zien bijvoorbeeld dat kinderen die eerst moeite hadden om bij te blijven tijdens een schoolreisje, nu vol zelfvertrouwen en met een gevoel van ‘erbij horen’ meedoen. Of dat kinderen, ooit verteld dat een rolstoel hun enige toekomst was, nu letterlijk voor onze ogen een sprintje trekken. Zulke verhalen zijn zó tastbaar voor donateurs. Ze zien direct waar hun steun naartoe gaat.”

Geld en toekomst

Bedrijfssponsors zijn essentieel voor de Bibian Mentel Foundation, vooral na het verlies van haar oprichtster Bibian. “De uitdaging om de voortzetting van ons werk te garanderen werd toen groter. Bibian kreeg makkelijk deuren geopend en de pers was altijd geïnteresseerd, nu moet het op eigen kracht”, vertelt Edwin. Hij vervolgt: “Bedrijven als Sanidirect, deel van onze ‘vriendenclub’, bieden cruciale steun; niet alleen met financiële bijdragen maar ook door het verspreiden van ons verhaal. Zonder zulke partnerships zouden we snel op onze limieten stuiten”. Wim benadrukt de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven hierin: “Wij hebben een sleutelrol in het ondersteunen van belangrijke initiatieven zoals deze.”

Om niet alleen afhankelijk te zijn van privédonaties, zet de foundation zich in voor beleidsverandering door te lobbyen bij verzekeringsmaatschappijen en de overheid: “We verzamelen data en voeren impactstudies uit om de waarde van ons werk te valideren, met als doel erkenning en financiering vanuit de zorgsector te verkrijgen”, aldus Edwin. “Maar in afwachting daarvan is de steun van ‘vrienden van de stichting’ essentieel” reflecteert Wim, die naast financiële steun ook actief bijdraagt aan het uitbreiden van die vriendenkring. “Bijvoorbeeld door relaties mee te nemen naar foundation-evenementen.” Daarnaast gaat Sanidirect zelf voor een langetermijnverbintenis. “Het heeft geen zin om ‘kortstondig’ bij te dragen. We willen samen groeien en een blijvende impact maken.”