Actievoorwaarden: Black Friday sale: 10% korting op een complete badkamer

Looptijd: vrijdag 18 november t/m zondag 27 november 2022

Gedurende vrijdag 18 november t/m zondag 27 november 2022 organiseert Sanidirect een actie, gevestigd aan de Van Harenstraat 1, 5145 RH  Waalwijk, ter promotie van Black Friday.

  1. De Actie loopt als volgt. Kopers die tijdens de actie Bruisend Black Friday in één van de deelnemende Sanidirect filialen in Nederland, of op een andere door Sanidirect aangewezen locatie in Nederland, een koopovereenkomst sluiten met Sanidirect, ontvangt 10% korting op de nettoprijs van een badkamer. De pakketdeals - Latia, Sabina en Marengo zijn uitgesloten van de actie. De actie geldt voor een badkamer vanaf 3.000 euro.

Slotbepalingen 

  1. Wanneer u bezwaren tegen deze Black Friday actie heeft, kunt u deze kenbaar maken door een brief te sturen aan Sanidirect o.v.v. Black Friday 10%, postbus 10012, 5140 DA Waalwijk. U krijgt binnen drie weken bericht.

  1. Bij deelname aan de Actie door een minderjarige tot 18 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.

  1. Kopers gaan tijdens de actieperiode akkoord met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn op de locatie aanwezig voor inzage.

  1. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Sanidirect.

  1. Sanidirect behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zonder dat Sanidirect daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De voorwaarden worden tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd.

  1. Onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt wordt, worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgeslagen in een gegevensbestand. Sanidirect behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig.