Actievoorwaarden €250 korting op accessoires

  • Sanidirect B.V. (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89655354 en gevestigd aan de Gragtmansstraat 3, 5145 RA Waalwijk) en mede handelende onder de naam Sanidirect organiseert de actie ‘€250 korting op accessoires’.

  • De actie loopt als volgt. Kopers die na ontvangst van deze actiemail in één van de deelnemende Sanidirect filialen in Nederland, of op een andere door Sanidirect aangewezen locatie in Nederland een koopovereenkomst sluiten met Sanidirect, ontvangen €250 korting op accessoires.

  • De actie geldt bij aanschaf van een complete badkamer (inclusief douche en/of bad, badmeubel, tegels) met een totale minimumprijs van €2.750,- inclusief BTW. Tevens geldt de actie niet in combinatie met andere acties.


Slotbepalingen 

  • Wanneer je bezwaren tegen bovenstaande actie hebt, is het mogelijk om een brief te sturen aan Sanidirect o.v.v. ‘€250 korting op accessoires’ naar Gragtmansstraat 5, 5145 RH te Waalwijk. Je krijgt binnen drie weken bericht.

  • Bij deelname aan de Actie door een minderjarige tot 18 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.

  • Kopers gaan tijdens de actieperiode akkoord met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn op de locatie aanwezig voor inzage.

  • Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Sanidirect.

  • Sanidirect heeft het recht om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen en informatie naar eigen inzicht en zonder voorafgaande bekendmaking te wijzigen. Hiervoor kan Sanidirect op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld van schade door de deelnemers. De voorwaarden worden tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd.

  • Onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.


Privacy

Alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt worden, zijn in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgeslagen in een gegevensbestand. Sanidirect behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig.