Verliefd op visgraat: 25% korting op tegels!

We hebben speciale actievoorwaarden voor deze actie. Zorg ervoor dat wanneer klanten hier vragen over hebben, dat de voorwaarden beschikbaar zijn voor inzage.

Actievoorwaarden - 25% korting op tegels

  1. Gedurende 2020 organiseert Sanidirect, gevestigd aan de Van Harenstraat 1, 5145 RH Waalwijk, ter promotie van Sanidirect de actie 25% korting op tegels, hierna te noemen de Actie.
  2. De Actie loopt als volgt. Kopers die van 9 t/m 22 november 2020 in één van de deelnemende Sanidirect filialen in Nederland, of op een andere door Sanidirect aangewezen locatie in Nederland, een koopovereenkomst sluiten met Sanidirect voor een complete badkamer met een minimaal orderbedrag van € 3000,- ontvangen 25% korting op tegels.
  3. De Actie is niet geldig op de tegels die al in de actie zijn.

Slotbepalingen

  1. Wanneer u bezwaren tegen deze Actie heeft, kunt u deze kenbaar maken door een brief te sturen aan Sanidirect o.v.v. 25% korting op tegels actie. U krijgt binnen drie weken bericht.
  2. Bij deelname aan de Actie door een minderjarige tot 18 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
  3. Kopers gaan tijdens de actieperiode akkoord met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn op de locatie aanwezig voor inzage.
  4. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Sanidirect.
  5. Sanidirect behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zonder dat Sanidirect daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De voorwaarden worden tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd.
  6. Onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt wordt, worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgeslagen in een gegevensbestand. Sanidirect behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig.