Badkamer voordeel: 10% korting op een complete badkamer

Actie: dinsdag 28 december t/m heropening winkels (voorlopig t/m 14 januari 2022)

Gedurende dinsdag 28 december 2021 t/m vrijdag 14 januari 2022 organiseert Sanidirect, gevestigd aan de Van Harenstraat 1, 5145 RH Waalwijk, de actie: badkamer voordeel: 10% korting op een complete badkamer.

  1. De Actie loopt als volgt. Kopers die tijdens de actie in één van de deelnemende Sanidirect filialen in Nederland, of op een andere door Sanidirect aangewezen locatie in Nederland, een koopovereenkomst sluiten met Sanidirect, ontvangt 10% korting op de nettoprijs van een badkamer. De pakketdeals - Latia en Marengo zijn uitgesloten van de actie. De actie geldt voor een complete badkamer inclusief tegels vanaf 3.000 euro.

Slotbepalingen

  1. Wanneer u bezwaren tegen deze Actie heeft, kunt u deze kenbaar maken door een brief te sturen aan Sanidirect o.v.v. Badkamer voordeel, postbus 10012, 5140 DA Waalwijk. U krijgt binnen drie weken bericht.
  2. Bij deelname aan de Actie door een minderjarige tot 18 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
  3. Kopers gaan tijdens de actieperiode akkoord met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn op de locatie aanwezig voor inzage.
  4. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Sanidirect.
  5. Sanidirect behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zonder dat Sanidirect daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De voorwaarden worden tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd.
  6. Onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt wordt, worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgeslagen in een gegevensbestand. Sanidirect behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig.