Onze winkels zijn open, we houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus scherp in de gaten | lees meer

Actie: donderdag 20 februari t/m zondag 1 maart 2020

  1. Gedurende 2020 organiseert Sanidirect, gevestigd aan de Van Harenstraat 1, 5145 RH Waalwijk, ter promotie van Sanidirect Voordeel.
  2. De Actie loopt als volgt. Kopers die tijdens het Superweekend in één van de deelnemende Sanidirect filialen in Nederland, of op een andere door Sanidirect aangewezen locatie in Nederland, een koopovereenkomst sluiten met Sanidirect, ontvangt 10% extra korting op de nettoprijs. De pakketdeals - Latia, Marengo en Onovo - zijn uitgesloten van de actie.

Slotbepalingen

  1. Wanneer u bezwaren tegen deze Actie heeft, kunt u deze kenbaar maken door een brief te sturen aan Sanidirect o.v.v. Superweekend, postbus 10012, 5140 DA Waalwijk. U krijgt binnen drie weken bericht.
  2. Bij deelname aan de Actie door een minderjarige tot 18 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
  3. Kopers gaan tijdens de actieperiode akkoord met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn op de locatie aanwezig voor inzage.
  4. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Sanidirect.
  5. Sanidirect behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zonder dat Sanidirect daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De voorwaarden worden tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd.
  6. Onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt wordt, worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgeslagen in een gegevensbestand. Sanidirect behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig.