Actievoorwaarden pakketdeals

Actievoorwaarden Sanidirect Pakketdeals – week 12

  1. Gedurende 2022 organiseert Sanidirect, gevestigd aan de Biesbosweg 4, 5145 PZ Waalwijk, ter promotie van het assortiment, Sanidirect Pakketdeals, hierna te noemen de Actie.
  2. De Actie loopt als volgt. Kopers die van maandag 7 t/m 20 februari, of zolang de voorraad strekt, in één van de deelnemende Sanidirect filialen in Nederland, of op een andere door Sanidirect aangewezen locatie in Nederland, op een als Pakketdeals benoemde actieweek onder de door Sanidirect te stellen voorwaarden een koopovereenkomst betreffende een Pakketdeal badkamer, toiletruimte of badmeubelset sluit, komt in aanmerking voor het ‘Groot ingekocht- voordeel’.

Slotbepalingen

  1. Wanneer u bezwaren tegen deze Actie heeft, kunt u deze kenbaar maken door een brief te sturen aan Sanidirect o.v.v. Pakketdeals actie, postbus 10012, 5140 DA Waalwijk. U krijgt binnen drie weken bericht.
  2. Bij deelname aan de Actie door een minderjarige tot 18 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
  3. Sanidirect handelt met deze Actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
  4. Kopers van een badkamer tijdens de actieperiode gaan akkoord met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn op de locatie aanwezig voor inzage.
  5. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Sanidirect.
  6. Sanidirect behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zonder dat Sanidirect daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De voorwaarden worden tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd.
  7. Onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt wordt, worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgeslagen in een gegevensbestand. Sanidirect behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig.