Actievoorwaarden Oranjevoordeel

Actievoorwaarden

Oranje Voordeel: 20% korting op tegels!

Looptijd: donderdag 27 april t/m zondag 7 mei

Gedurende donderdag 27 april t/m zondag 7 mei 2023 organiseert Sanidirect een actie, gevestigd aan de Gragtmansstraat 5, 5145 RA Waalwijk, de volgende actie; Oranje Voordeel: 20% korting op tegels.

  1. De actie loopt als volgt. Kopers die in de actieperiode van donderdag 27 april t/m zondag 7 mei 2023 in één van de deelnemende Sanidirect filialen in Nederland of een andere door Sanidirect aangewezen locatie, een koopovereenkomst sluiten met Sanidirect, ontvangt (bij aankoop van een badkamer met een minimaal orderbedrag van €3000) 20% korting op tegels.
  2. Actie tegels zijn uitgesloten van deze actie.
  3. De pakketdeals (Sabine, Marengo en Latia) zijn uitgesloten van de actie.

Slotbepalingen

  1. Wanneer je bezwaren tegen deze actie hebt, kun je deze kenbaar maken door een brief te sturen aan Sanidirect onder de naam: Oranjevoordeel, postbus 10012, 5140 DA Waalwijk. Je krijgt binnen drie weken bericht.
  1. Bij deelname aan de Actie door een minderjarige tot 18 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
  1. Kopers gaan tijdens de actieperiode akkoord met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn op de locatie aanwezig voor inzage.
  1. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Sanidirect.
  1. Sanidirect heeft het recht om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen en informatie naar eigen inzicht en zonder voorafgaande bekendmaking te wijzigen. Hiervoor kan Sanidirect op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld van schade door de deelnemers. De voorwaarden worden tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd.
  1. Onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt worden, zijn in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgeslagen in een gegevensbestand. Sanidirect behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig.