Actievoorwaarden Badkamer bazaar

Badkamer Bazaar: Oplopende kortingen tot wel duizenden euro’s!

Looptijd: maandag 26 juni t/m zondag 9 juli

Gedurende maandag 26 juni t/m zondag 9 juli 2023 organiseert Sanidirect een campagne, gevestigd aan de Gragtmansstraat 5, 5145 RA Waalwijk, ter promotie van de actie Badkamer Bazaar.

De actie loopt als volgt. Kopers die tijdens deze twee weken in één van de deelnemende Sanidirect filialen in Nederland, of op een andere door Sanidirect aangewezen locatie in Nederland een koopovereenkomst sluiten met Sanidirect, ontvangen 10% korting op de nettoprijs van een complete badkamer. De pakketdeals - Latia, Sabina en Marengo zijn uitgesloten van de actie. De actie geldt voor een complete badkamer vanaf 3.500 euro.

Slotbepalingen

  • Wanneer je bezwaren tegen deze Badkamer Bazaar actie hebt, kun je deze kenbaar maken door een brief te sturen aan Sanidirect onder de naam: Badkamer Bazaar 2023, postbus 10012, 5140 DA Waalwijk. Je krijgt binnen drie weken bericht.
  • Bij deelname aan de Actie door een minderjarige tot 18 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
  • Kopers gaan tijdens de actieperiode akkoord met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn op de locatie aanwezig voor inzage.
  • Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Sanidirect.
  • Sanidirect heeft het recht om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen en informatie naar eigen inzicht en zonder voorafgaande bekendmaking te wijzigen. Hiervoor kan Sanidirect op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld van schade door de deelnemers. De voorwaarden worden tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd.
  • Onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt worden, zijn in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgeslagen in een gegevensbestand. Sanidirect behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig.