Actievoorwaarden: Oktober Badkamermaand

Maandag 2 oktober t/m zondag 5 november 2023

  • Gedurende maandag 2 oktober t/m zondag 5 november 2023 organiseert De Badenman B.V. (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18067595 en gevestigd aan de Gragtmansstraat 5, 5145 RA Waalwijk) en mede handelende onder de naam Sanidirect de actie ‘Oktober Badkamermaand’.

  • Gedurende de Oktober Badkamermaand hanteren we iedere week een nieuwe actie. In week 43 en 44 geldt: kopers die in één van de deelnemende Sanidirect filialen in Nederland, of op een andere door Sanidirect aangewezen locatie in Nederland een koopovereenkomst sluiten met Sanidirect ontvangen een gratis Grohe Euphoria regendoucheset 260 met thermostaatkraan (chroom) t.w.v. €389. Het product is te vinden onder artikelnummer 27615001.

  • De actie geldt bij aanschaf van een complete badkamer (inclusief douche en/of bad, badmeubel, tegels) met een totale minimumprijs van €3.500,- inclusief BTW. De actie geldt niet voor de pakketdeals “Badkamer Latia”, “Badkamer Sabina” en “Badkamer Marengo”. Tevens geldt de actie niet in combinatie met andere acties.


Slotbepalingen

  • Wanneer je bezwaren tegen bovenstaande actie hebt, is het mogelijk om een brief te sturen aan Sanidirect o.v.v. ‘Oktober Badkamermaand’ naar Gragtmansstraat 5 5145 RH Waalwijk. Je krijgt binnen drie weken bericht.

  • Bij deelname aan de Actie door een minderjarige tot 18 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.

  • Kopers gaan tijdens de actieperiode akkoord met bovenstaande actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn in de winkel aanwezig ter inzage.

  • Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Sanidirect.

  • Sanidirect behoudt zich het recht voor om deze actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zonder dat Sanidirect daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De voorwaarden worden tijdens de looptijd van de actie niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd.

  • Onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.


Privacy

Alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt worden, worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgeslagen in een gegevensbestand. Sanidirect behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig.